nlenfrdeitptrues

Minimaal één keer per jaar moeten alle hout, kunststof en lichtmetaal bewerkingsmachines een NEN3140 én arboveiligheidskeuring ondergaan. Ook na een reparatie! Voor nieuwe machines voorzien van CE-merk hoeft de veiligheidskeuring pas één jaar na aankoop uitgevoerd te worden.

Zo toon je aan dat je met veilige machines werkt die aan de geldende eisen voldoen. Onze gecertificeerde keurmeesters voeren de inspectie uit. Je ontvangt een NEN3140-certificaat en SKH keuringsrapport dat je inzicht geeft in de veiligheidsstatus.

Keuring Contract

Wij hebben een uniek en voordelig pakket voor het jaarlijks keuren van je machines en gereedschappen. Als SKH certificaathouder mogen wij al je stationaire machines arbo keuren volgens de SKH arborichtlijn. Daarnaast hebben al onze keurmeesters een certificaat om alle machines en apparaten met een snoer NEN3140 te keuren op elektrische veiligheid.

Het Keuring Contract heeft veel voordelen:

  1. Storing: Bij een defect bel je onze telefonische hulpdienst die het in de meeste gevallen direct voor je oplost.
  2. Voorrang: Lukt het niet de storing telefonisch op te lossen dan krijg je voorrang op de hulp van een monteur op locatie.
  3. Géén voorrijkosten: Bij een keuring contract vanaf drie machines worden géén voorrijkosten in de regio groot Rotterdam in rekening gebracht. Buiten de regio groot Rotterdam krijg je een gereduceerd voorrijtarief. Dit bijzondere voorrijtarief geldt ook voor de eerste drie storingen!
  4. Ontzorgen: Wij houden in de gaten wanneer je machines weer een onderhoudsbeurt en keuringen nodig hebben. We nemen dan contact op om een afspraak te maken.

Hoe wordt een keuring gedaan?

  1. Visuele inspectie: De monteur begint met een visuele inspectie en noteert de gebreken. Denk aan beschadigingen bij aansluitleidingen, huis en omhulsel, de bedieningsorganen,  stekker en contrastekker. Alles volgens klasse I of II. Daarnaast worden alle machines volgens de SKH keuringslijsten op veiligheid gecontroleerd. 
  2. Meting: De monteur volgt het protocol en meet de weerstand van de aardleiding, isolatieweerstand, lekstromen via aardleiding en aanraking.
  3. Registratie: De monteur voorziet elk goedgekeurd apparaat van de speciale goedkeuringssticker met datum voor de volgende keuring. Ook registreert de monteur de gegevens in ons systeem. Zo houden wij bij wanneer een volgende inspectie noodzakelijk is.
  4. Testcertificaat: Van elk goedgekeurd apparaat sturen we het testcertificaat per e-mail. Met dit certificaat toon je aan dat de elektrische apparatuur veilig voor het gebruik is.